Spelet för dig och dina vänner. Det är du som leder spelet och dina vänner tävlar enskilt eller i lag. Du kan själv skriva frågorna eller välja att använda något av de quiz som ingår.

Bjud hem dina kompisar på en quiz

Krydda festen eller hemmakvällen med ett kul quiz där 2-5 lag tävlar mot varandra. Frågorna visas för deltagarna i en vanlig webbrowser som du exempelvis startar på en dator/smart-TV/iPad etc. Du styr spelet via appen i din mobiltelefon (iPhone) eller padda (iPad). Du kan själv skriva frågorna eller välja att spela något av de frågepaket som ingår.

Quiz i klassrummet

Förvandla klassrummet till en tv-show där 2-5 lag tävlar mot varandra. Ett roligt sätt att testa elevernas kunskap samtidigt som de lär sig mer. Koppla en dator till klassrummets TV eller projektor. Du styr spelet från appen samtidigt som spelplan och frågor visas för eleverna.

På konferensen

Gör lärandet mer intressant på konferensen. Avsluta utbildningen med ett quiz där deltagarna får testa sina kunskaper. Frågorna skriver du själv.

Regler

Spelets början
Bestäm hur många lag. 2-5 är möjligt. Laget med den yngste deltagaren får börja att välja fråga. Välj först kategori följt av frågevärde. Ju högre värde desto svårare fråga. Spelledaren läser upp frågan och det lag som skriker sitt lagman alternativt gör något annat ljud som bestämts innan tävlingen börjar får svara. Vid rätt svar får laget poäng vid fel förlorar laget poäng. Ett lag kan svara på en fråga en gång, vid fel har de andra lagen chansen att svara.
Spelets slut
När inga frågor finns kvar är spelet slut och det lag med flest poäng har vunnit.